Sjøstrand Rorbuer ligger i et gammelt tradisjonelt fiskebruk på Ballstad i Lofoten. Fiskebruket ble drevet av fiskekjøperen Johan Rist fra tidlig på 1900-tallet og her bodde han med sine ansatte. Rorbuene huset også tilreisende fiskere som deltok på lofotfisket vinterstid. Etterhvert var det hans to sønner som overtok den daglige driften og fra ca 1950-1985 ble bruket drevet under navnet Johan Rist & sønner.

I 1991 kjøpte vi, Mary Ann og Børge,  stedet. Anlegget var da i svært dårlig forfatning og vi startet umiddelbart med opprusting av mottaket slik at vi kunne produsere vår egen fangst, såkalt sjølproduksjon. 

Deretter startet det møysommelige arbeidet med å ruste opp rorbuene for å  leie ut til turister.

Sommeren 1994 hadde vi 2 buer som vi leide ut, deretter ble det et langt opphold, hvor vi prioriterte å ro fiske store deler av året.   Det er jo kystfisket vi skal leve av. Rorbuutleie startet vi med, mest som en hobby og en svært hyggelig tilleggsnæring.

I  dag har vi 7 rorbuer og 5  hytter med totalt 60 sengeplasser. 

I tillegg leier vi ut 1 Camping-vogn og 3 ekstra soverom med 4/5 sengeplasser

Sjøstrand rorbuer  har alltid vært og er fremdeles en liten familiebedrift. Vi har vårt fokus på autentiske opplevelser, fornøyde gjester og personlig service.

Rorbuanlegget er på langt nær ferdig utbygd, vi har planer om å sette opp flere enheter for utleie. 

I høysesongen disponerer vi totalt 70 sengeplasser for utleie.

15 Bobil / caravan plasser og telt 
prisene:
uten strøm nkr. 230.- pr natt
med strøm nkr. 280. pr natt
+ 8/10 telt plasser nkr. 150.- pr person med tilgang på te-kjøkken og stue

 Service-bygg
Inneholder
3 dusj & 3 toalett , 

Priser: NKR.
Vaskemaskin nkr. 50.- pr vask
Tørketrommel nkr.  50.-pr gang
Dusj nkr. 50.- pr. stk.

Deretter startet det møysommelige arbeidet med å ruste opp rorbuene, med tanke på utleie til turistene som kommer til Lofoten for å feriere.

Sommeren 1994 hadde vi bare 2 buer som vi leide ut, deretter ble det et langt opphold, hvor man måtte konsentrere seg om å ro fiske store deler av året.   Det er jo kystfisket man skal leve av, utleie av rorbuene startet mest som en hobby, og er fremdeles bare en hyggelig tileggsnæring.

Pr i dag har vi 7 rorbuer og 5  hytter med i alt 60 sengeplasser. +

1 Camping- vogn og 3 ekstra soverom med 4/5 sengeplasser

Sjøstrand rorbuer er fremdeles en liten familiebedrift, med små forhold, hvor vi satser på fornøyde gjester og personlig service.

Rorbuanlegget er på langt nær ferdig utbygd, vi har i fremtiden planer om videre utbygging av flere utleie hytter .+ I høy sesongen leier vi inn flere rorbu- leiligheter i vårt nabolag,

Nytt  i 2017 er vår nye

BADSTUE / SAUNA,

SOM VÅR GJESTER SETTERSTOR PRIS PÅ.

Iversen Jr.